She Captains logotyp

POLICY EVENTS MANÖVERÖVNINGAR

Manöverövningar är tillfällen där vi hjälper nybörjare och lite ringrostiga erfarna att manövrera segel- eller motorbåtar på egen hand med en mer erfaren SheCaptain som stöd. Övningar som kan ingå är att få köra mot boj, hantera back, gas, propellerverkan samt tilläggning. Det är skepparen som utifrån gastarnas förkunskaper avgör vilka övningar som är lämpliga.


Deltagande och besättning

Manöverövningarna bygger på att vi antingen ges möjlighet att få låna båtar från en samarbetspartner eller att en She Captain medlem deltar med sin egen båt och är skeppare på dem under övningen.


För att kunna anmäla sig till en manöverövning ska man vara medlem i The Club.


Inför övningen

I god tid innan övningen (minst 2 veckor före) kommer:

  • Anmälda deltagare få besvara ett formulär där de beskriver sina tidigare erfarenheter, samt meddela ICE uppgifter.
  • Skepparen att delges information om båtens besättning.
  • Deltagarna att få kontaktuppgifter till skepparen och övriga deltagare i sin övningsgrupp för att underlätta kommunikation inför och efter övningen.


Försäkringar

Alla deltagande båtar i manöverövningar måste vara ansvarsförsäkrade samt försäkrade gentemot tredje man. Om en She Captains privatägda båt används, är det ägaren/skepparen som är ansvarig för att se till att så är fallet.


Alla deltagare förväntas ha personlig olycksfallsförsäkring.


Båtskada som uppkommer på egen eller annans båt ska ersättas av vållande person/personer. En liten skada på gelcoaten i fören kan exempelvis. kosta några tusenlappar att laga. Självrisken ligger normalt så högt att mindre kostnader för skada får ersättas fullt ut.


Kostnader

Ingen kostnad för båtägare/skeppare/med-skeppare.


Kostnad för deltagare fastställes inför varje manöverövning. Kostnad ska inkludera drivmedel.


Fotografier

Foton som delas med Event teamet och andra deltagare via Messengergruppen för eventet kan komma att användas på She Captains hemsida, Facebook eller på Cardskipper i samband med kommande event eller för att berätta om eventet som hållits och inspirera andra She Captains. Om deltagare inte vill att bilden ska delas ska hon meddela detta i Messengergruppen eller meddela Event Teamet.

Har du frågor? Kontakta Team Event på event@shecaptain.se.

Gå med i nätverket She Captain!

Vi är till för alla båt- och sjöintresserade kvinnor som vill ha inspiration, kunskap och pepp för ett aktivt liv på sjön! Alla är välkomna oavsett erfarenhets- och kunskapsnivå.


Vi finns för dig som redan lever ett aktivt båtliv, för dig som är nyfiken och för dig som vill men ännu inte har vågat dig ut på sjön. Det vi alla har gemensamt är vår kärlek till havet och vår vilja att addera mer jävlar anamma i våra båtliv. Vi vill lära oss mer och skapa möjlighet för nya kliv ut på sjön - och samtidigt ha riktigt jäkla kul!