She Captains logotyp

PRESSMEDDELANDEN FRÅN SHE CAPTAIN

Om She Captain

She Captain är ett kvinnligt seglings- och motorbåtsnätverk vars syfte är att stärka kvinnors roll på sjön. She Captain är till för alla som vill ha inspiration, kunskap och pepp för ett aktivt liv på sjön. Alla är välkomna oavsett erfarenhets- och kunskapsnivå och She Captain erbjuder roliga och innehållsrika manöverövningar, kurser och eskadrar i Sverige och utomlands. Nätverket startade som en grupp på Facebook 2017 och har snart 8 000 medlemmar som genom inspiration och kunskapsutbyte arbetar för ett mer jämställt båtliv. Arbetet i She  Captain drivs som en ideell förening. 


Frågor?

Kontakta kontakta Eva Lundström, kommunikationsansvarig She Captain, på telefon 072-180 23 35 eller mejl kommunikation@shecaptain.se