She Captains logotyp

POLICY ESKADER UTOMLANDS

Policy eskaderseglingar i främmande farvatten

She Captain är ett kvinnligt nätverk som syftar till att få fler kvinnor att komma ut på sjön. Genom att organisera seglingar och eskadrar med kvinnliga skeppare och besättningar ges fler kvinnor trygga och säkra möjligheter att aktivt delta i sjölivet.


Eskadrarna är till för att ge upplevelser och erfarenhet av segling utan att det är seglingskurs. She Captain eftersträvar att sätta samman besättningar med blandad erfarenhet, allt från nybörjare till mycket erfarna seglare och skeppare där vi lär av varandra. Tillsammans hjälps alla åt att ge positiva upplevelser på sjön.


Deltagande och besättning

Eskaderseglingar i främmande farvatten sker vanligen som en medlemsresa utan vinstsyfte, med inhyrda båtar utan skeppare (bareboat) i samarbete med en teknisk researrangör. Som medlemsresa omfattas resan inte av paketreselagen. För att kunna anmäla sig till en utlandseskader behöver man vara medlem i She Captain The Club.


Deltagare förväntas delta aktivt i planeringen inför resan genom några digitala och/eller fysiska möten tillsammans med besättningen på sin båt, för att lära känna varandra, planera matlag och komma överens om förbeställning av mat. Under själva eskadern hjälps alla ombord åt med alla sysslor, undantaget skepparen samt co-skipper.


Sammansättning av besättning

  • Skeppare och andreskeppare till båtarna utses av eskaderledningen ur gruppen av She Captains som anmält sig.

  • Vid eskadrar utomlands är det önskvärt att deltagare som deltar i flera följande eskadrar roterar bland olika besättningar för att öka kunskapsspridande och nätverkande.

  • Eskaderledningen fördelar deltagare på båtarna efter bästa förmåga och inkomna önskemål, samt utser lämpliga skeppare till samtliga förhyrda båtar. Vid fördelning av gastar eftersträvas en stor bredd i seglingskompetens och båtmanövrering för att främja lärande för samtliga ombord. Vi lär oss alla av varandra och av att lära ut och dela med oss av våra kunskaper.


Anmälan

  • Eskader i främmande farvatten annonseras genom Cardskipper, She Captains webbplats och i She Captains nätverk på Facebook.

  • Anmälan sker via en anmälningsenkät till She Captain. Besked om antagning ges normalt efter 2-3 veckor om inget annat angivits. Bokningen är bindande efter det att bokningsavgift har betalats, men man har rätt att överlåta sin plats till annan She Captain som har godkänts av eskaderledningen, mot en administrativ ombokningsavgift.

  • I samband med anmälan kan deltagare framföra önskemål om att dela hytt och/eller båt med specificerad annan (eller flera) She Captain.

  • Om vissa grupper ges förtur ska det framgå vid publicering.

  • Anmälda deltagare tilldelas plats enligt ”först till kvarn”-principen, dock behövs en tillräckligt kompetent besättning för att framföra båten. Antalet platser för nybörjare, eller personer med mindre erfarenhet, kan därför komma att begränsas.

  • She Captains eskadrar är öppna för kvinnor från 18 år, om inget annat anges.

  • Eskaderledningen och skepparen har i samråd rätt att ändra i besättningen, neka tillträde eller sätta iland person under resans gång om denne utgör en säkerhetsrisk. She Captain är vid ett sådant tillfälle inte återbetalningsskyldig.


Försäkringar

Båten är försäkrad, vanligtvis ingår även självriskeliminering i båthyran.


Om båtskada eller annat uppstår som ska ersättas delar besättningen solidariskt på reparations-/ självriskkostnaderna oavsett vållande.


Deltagare förväntas ha personlig olycksfallsförsäkring och rekommenderas att ha reseförsäkring samt avbeställningsskydd.


Extra kostnader

Utöver deltagaravgift tillkommer drivmedel, hamn/bojavgifter, mat ombord som hela besättningen delar lika på. Varje båt behöver även erlägga depositionsavgift (olika för olika charterföretag, normalt 600-1500 Euro). Denna avgift återfås efter slutbesiktning av båten förutsatt att inga skador uppkommit som besättningen gjort sig skyldig till.

Antagen vid styrelsemöte 2020-05-27. Revision godkänd vid styrelsemöte 2023-03-20.

Har du frågor? Kontakta Team Eskader på eskader@shecaptain.se.

Tips & tricks

Eskaderlivet blir sååå mycket roligare och lättare om man planerar lite i förväg!

Här har vi samlat våra bästa tips för segling i eskader både i Sverige och utomlands.

Code of conduct

För att seglingen ska vara en säker och positiv upplevelse för alla har vi tagit fram några riktlinjer för skeppare och besättning.