She Captains logotyp

POLICY ESKADER UTOMLANDS

Policy eskader i främmande vatten

She Captain är ett kvinnligt nätverk som syftar till att få fler kvinnor att komma ut på sjön. Genom att organisera seglingar och eskadrar med kvinnliga skeppare och besättningar ges fler kvinnor trygga och säkra möjligheter att aktivt delta i sjölivet. Gemensamma utflykter och sightseeing anordnas inte av She Captain.


Eskadrarna är till för att ge upplevelser och erfarenhet av segling utan att det är seglingskurs. She Captain eftersträvar att sätta samman besättningar med blandad erfarenhet, allt från nybörjare till mycket erfarna seglare och skeppare där vi lär av varandra. Tillsammans hjälps alla åt att ge positiva upplevelser på sjön.


Deltagande och besättning

Eskaderseglingar utanför Sveriges gränser sker vanligen på lokalt inhyrda båtar utan skeppare (bareboat) i samarbete med en teknisk researrangör. För att kunna anmäla sig till en utlandseskader ska man vara medlem i the Club.


Sammansättning av besättning

  • Skeppare och Co-skipper till båtarna utses av eskaderledningen ur gruppen av She Captains som anmält sig.

  • Vid eskadrar utomlands är det önskvärt att deltagare som deltar i flera följande eskadrar roterar bland olika besättningar för att öka kunskapsspridande och nätverkande.

  • Max hälften av platserna ombord kan ges till en specifik grupp av deltagare.

  • Eskaderledningen fördelar deltagare på båtarna efter bästa förmåga och inkomna önskemål, samt rekryterar skeppare till samtliga förhyrda båtar. Vid fördelning av gastar eftersträvas en stor bredd i seglingskompetens och båtmanövrering för att främja lärande för samtliga ombord. Vi lär oss alla av varandra och av att lära ut och dela med oss av våra kunskaper.


Anmälan

  • Eskader i främmande farvatten annonseras genom Cardskipper, She Captains webbplats och i She Captains nätverk på Facebook. Eskadrarna kan även annonseras genom Researrangörens webbplats.

  • Anmälan sker via en anmälningsenkät till She Captain. Besked om antagning ges normalt efter 2-3 veckor om inget annat angivits.  Bokningen är bindande efter det att bokningsavgift har betalats, men mot en administrativ ombokningsavgift har man har rätt att överlåta sin plats till annan She Captain som har godkänts av eskaderledningen.

  • I samband med anmälan kan deltagare framföra önskemål om att dela hytt och/eller båt med specificerad annan (eller flera) She Captain.

  • Om vissa grupper ges förtur ska det framgå vid annonsering.

  • Anmälda deltagare tilldelas plats enligt ”först till kvarn”-principen,  dock behövs en tillräckligt kompetent besättning för att framföra båten. Antalet platser för nybörjare, eller personer med mindre erfarenhet, kan därför komma att begränsas. 

  • She Captains eskadrar är öppna för kvinnor från 18 år, om inget annat anges.


Försäkringar
Båten är försäkrad, vanligtvis ingår även självriskeliminering i båthyran.


Om båtskada eller annat uppstår som ska ersättas delar besättningen solidariskt på reparations-/självriskkostnaderna oavsett vållande.


Deltagare förväntas ha personlig olycksfallsförsäkring och rekommenderas att ha reseförsäkring.

Har du frågor? Kontakta Team Eskader på eskader@shecaptain.se.

Tips & tricks

Eskaderlivet blir sååå mycket roligare och lättare om man planerar lite i förväg!

Här har vi samlat våra bästa tips för segling i eskader både i Sverige och utomlands.

Code of conduct

För att seglingen ska vara en säker och positiv upplevelse för alla har vi tagit fram några riktlinjer för skeppare och besättning.