Eskadrar

ESKADRAR


SHE CAPTAINS

FANTASTISKA ESKADRARFinns det nått roligare än att åka båt ihop? Vi tycker ju inte det... Så häng med på eskader!


She Captain organiserar seglingar och eskadrar, med enbart kvinnliga skeppare och besättningar, ger fler kvinnor trygga och säkra möjligheter att aktivt delta i sjölivet.  Eskadrarna är till för att ge upplevelser och erfarenhet av segling och båtliv, utan att det är en kurs.


Till She Captains eskadrar i svenska farvatten är du lika välkommen oavsett du kommer med segelbåt eller motorbåt.

Vi eftersträvar att sätta samman besättningar med blandad erfarenhet, allt från nybörjare till mycket erfarna seglare och skeppare.


Tillsammans hjälps alla åt att skapa positiva upplevelser på sjön!
ESKADRAR PÅ GÅNG I SHE CAPTAINS VÄRLD


Vi är så stolta, peppade och glada över att kunna presentera våra eskadrar till

Västkusten, Grekland, Stockholms skärgård och Västindien. Visst hakar du på?!
Tips & Tricks för eskader

Eskaderlivet blir sååå mycket roligare och lättare om man planerar lite i förväg!

Här har vi samlat våra bästa Tips & Tricks för eskader, både i Sverige och utomlands.

She Captain Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar


För att seglingen ska vara en säker och positiv upplevelse för alla har vi tagit fram en Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar


Allmänt och för gastar

She Captain anordnar inte traditionella charterseglingar utan förutsätter aktivt deltagande av samtliga ombord, efter förmåga och intresse

 • Allas kompetens ska tillvaratas och ges möjlighet att utvecklas, vilket innebär att det kan finnas flera olika sätt att genomföra ett moment för att nå samma mål.
 • Det är allas ansvar att verka för ett tillåtande klimat – målet är ”Happy Ship”.
 • Vi är lyhörda för varandras olika behov och respekterar dem.
 • För ett aktivt lärande på båten så bör de olika momenten roteras bland besättningen, med hänsyn till kunskap och intressen.
 • Det är varje deltagares skyldighet att hörsamma och inhämta beslut och direktiv samt agera därefter.
 • Vi seglar aldrig hårdare än att alla ombord känner sig trygga.
 • Under segling ska skeppare och besättning vara opåverkade av alkohol.
 • Kostnader rörande proviant, hamnavgifter och drivmedel samt tillhörande arbetsuppgifter fördelas inom respektive båts besättning.

 • Föreslagen rutt kan komma att ändras bland annat med hänsyn till väder- och vindförhållanden.


Skepparens ansvar

 • Eskaderledningen arrangerar dagligen skepparmöten. Skepparen är ansvarig för att löpande uppdatera besättningen om rutt och annat av intresse som kommit upp eller beslutats om i samband med skepparmöten.
 • Skepparen är ytterst ansvarig för handhavande och säkerhet på båten.
 • Informera om säkerhet och nödutrustning som alla måste ta del av.
 • Roller och positioner ska vara tydligt kommunicerade av skepparen till samtliga i besättningen inför kritiska moment som exempelvis vid tilläggning och revning av segel.
 • Skepparen säkrar att alla har flytväst.
 • Skepparen avgör om besättningen ska vidta särskilda säkerhetsåtgärder (t ex när flytväst ska bäras samt säkerhetslinor).
 • Båtuthyrarens regler ska följas, t.ex. för nattsegling, släpning av jolle.
 • ICE (in case of emergency) telefonnummer samlas in av skepparen, förvaras tillgängligt för alla och delas med eskaderledningen.
 • Även då båt är förtöjd har skepparen ansvar för båten och dess säkerhet, exempelvis förtöjningar, lås, el, in/utklarering.
 • Efter varje seglad dag håller skepparen i en debriefing där alla besättningsmedlemmar ostört får reflektera kring
  - Dagens positiva upplevelser/erfarenheter
  - Vad vill jag ändra till i morgon
She Captain policy, eskader Sverige

Eskaderseglingar i svenska farvatten bygger i första hand på att She Captains deltar med sina egna båtar och är skeppare på dem under eskadern. Deltagande båtar öppnas för besättning från She Captains som saknar båt och som anmält sig till eskaderseglingen, nedan benämnda ”gastar”. Inhyrda båtar kan också förekomma, men ska då ha en She Captain som skeppare. För att alla som är med ombord ska få en rolig och trygg upplevelse tillsammans på sjön vill vi att ni tar del av vårt policy dokument rörande eskader i Sverige,

klicka på länken här>


She Captain policy, eskader utomlands

Eskaderseglingar i främmande farvatten sker vanligen på lokalt inhyrda båtar utan skeppare (barefoot) i samarbete med She Captains ambassadör, Dream Yacht Charter. Skeppare till båtarna utses av eskaderledningen ur gruppen av She Captains som anmält sig till eskaderseglingen. För att alla som är med ombord ska få en rolig och trygg upplevelse tillsammans på sjön vill vi att ni tar del av vårt policy dokument rörande eskader i Sverige, klicka på länken här>


Har du frågor om eskadrar eller Policy för skeppare och besättning vid eskadrar, kontakta: eskader@shecaptain.se
           SHE CAPTAINKONTAKT


Team Medlemskap & Cardskipper

admin@shecaptain.se 


Team Event

event@shecaptain.se


Team Samarbeten

collaboration@shecaptain.se  


Team Press & PR

press@shecaptain.se


Team Eskader

eskader@shecaptain.se


Team Kläder

klader@shecaptain.se