Code of conduct Eskader

CODE OF CONDUCT

CODE OF CONDUCT

FÖR SKEPPARE OCH BESÄTTNINGAR ESKADER

She Captain Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar

För att seglingen ska vara en säker och positiv upplevelse för alla har vi tagit fram en Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar


Allmänt och för gastar

She Captain anordnar inte traditionella charterseglingar utan förutsätter aktivt deltagande av alla ombord. Detta innebär allt från planering till utförande av samtliga sysslor ombord. Att vara på sjön kan vara krävande vilket förutsätter en grundläggande mental och fysisk förmåga.

Av säkerhetsskäl förutsätter deltagandet att man kan simma minst 100 meter.


 • Allas kompetens ska tillvaratas och ges möjlighet att utvecklas, vilket innebär att det kan finnas flera olika sätt att genomföra ett moment för att nå samma mål.
 • Det är allas ansvar att verka för ett tillåtande klimat – målet är ”Happy Ship”.
 • Vi är lyhörda för varandras olika behov och respekterar dem.
 • För ett aktivt lärande på båten så bör de olika momenten roteras bland besättningen, med hänsyn till kunskap och intressen.
 • Det är varje deltagares skyldighet att hörsamma och inhämta beslut och direktiv samt agera därefter.
 • Vi seglar aldrig hårdare än att alla ombord känner sig trygga.
 • Under segling ska skeppare och besättning vara opåverkade av alkohol.
 • Kostnader rörande proviant, hamnavgifter och drivmedel samt tillhörande arbetsuppgifter fördelas inom respektive båts besättning.

 • Föreslagen rutt kan komma att ändras bland annat med hänsyn till väder- och vindförhållanden.


Skepparens ansvar

 • Eskaderledningen arrangerar dagligen skepparmöten. Skepparen är ansvarig för att löpande uppdatera besättningen om rutt och annat av intresse som kommit upp eller beslutats om i samband med skepparmöten.
 • Skepparen är ytterst ansvarig för handhavande och säkerhet på båten.
 • Informera om säkerhet och nödutrustning som alla måste ta del av.
 • Roller och positioner ska vara tydligt kommunicerade av skepparen till samtliga i besättningen inför kritiska moment som exempelvis vid tilläggning och revning av segel.
 • Skepparen säkrar att alla har flytväst.
 • Skepparen avgör om besättningen ska vidta särskilda säkerhetsåtgärder (t ex när flytväst ska bäras samt säkerhetslinor).
 • Båtuthyrarens regler ska följas, t.ex. för nattsegling, släpning av jolle.
 • ICE (in case of emergency) telefonnummer samlas in av skepparen, förvaras tillgängligt för alla och delas med eskaderledningen.
 • Även då båt är förtöjd har skepparen ansvar för båten och dess säkerhet, exempelvis förtöjningar, lås, el, in/utklarering.
 • Efter varje seglad dag håller skepparen i en debriefing där alla besättningsmedlemmar ostört får reflektera kring
  - Dagens positiva upplevelser/erfarenheter
  - Vad vill jag ändra till i morgon

 


Har du frågor om eskadrar eller Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar, kontakta: eskader@shecaptain.se

 

           SHE CAPTAINKONTAKT


Team Medlemskap & Cardskipper

admin@shecaptain.se 


Team Event

event@shecaptain.se


Team Samarbeten

collaboration@shecaptain.se  


Team Press & PR

press@shecaptain.se


Team Eskader

eskader@shecaptain.se


Team Kläder

klader@shecaptain.se