Policy eskader Sverige

POLICY

ESKADER SVERIGE

POLICY ESKADER

I SVERIGES FARVATTENPolicy för She Captains eskaderseglingar i Sveriges farvatten

She Captain är ett kvinnligt nätverk som syftar till att få fler kvinnor att komma ut på sjön. Genom att organisera seglingar och eskadrar med kvinnliga skeppare och besättningar ges fler kvinnor trygga och säkra möjligheter att aktivt delta i sjölivet.


Eskadrarna är till för att ge upplevelser och erfarenhet av segling utan att det är seglings- och manövreringskurs. She Captain eftersträvar att sätta samman besättningar med blandad erfarenhet, allt från nybörjare till mycket erfarna seglare och skeppare där vi lär av varandra. Tillsammans hjälps alla åt att ge positiva upplevelser på sjön.


Deltagande och besättning
Eskaderseglingar i svenska farvatten bygger i första hand på att She Captains deltar med sina egna båtar och är skeppare på dem under eskadern. Deltagande båtar öppnas för besättning från She Captains som saknar båt och som anmält sig till eskaderseglingen, nedan benämnda ”gastar”. Inhyrda båtar kan också förekomma, men ska då ha en She Captain som skeppare.


För att kunna anmäla sig till en eskader ska man vara med i She Captains Facebook-grupp. Medlemskap i The Club erhåller förmåner som presenteras i samband med den specifika eskadern.


Vid sammansättning av besättning beaktas följande:

 • Max hälften av platserna ombord kan ges till båtägarens/skepparens personliga gastar och resterande platser fördelas av eskaderledningen till anmälda gastar utan egen båt. Undantagsvis kan båtägaren/skepparen själv utse en större andel av besättningen, t ex om hon känner sig otrygg med okända gastar ombord.

 • Eskaderledningen kan erbjuda skepparkompetens till båtägare som har angivit behov vid anmälan till eskadern. Det är viktigt att båtägaren och skepparen har tydliggjort fördelning av ansvar inför eskadern.

 • Vid fördelning av gastar eftersträvas en variation i kompetens för att befrämja lärande för samtliga ombord. Vi lär oss alla av varandra och av att lära ut och dela med oss av vars och ens kunskaper.

 • She Captains eskadrar är öppna för kvinnor från 18 år, om inget annat anges. Det innebär att barn kan delta vid framtida eskadrar som speciellt arrangeras för mammor och barn.


Anmälan och genomförande av eskadrar

 • Eskader i svenska farvatten annonseras genom She Captains nätverk på Facebook, She Captains hemsida och via det digitala medlemskapet Cardskipper.

 • I samband med anmälan kan båtägaren/skepparen ange hälften av båtens besättning vilka då anmäls genom denne. 

 • Gastar anmäler sitt deltagande via bokningsformulär. De gastar som anmäler sig tilldelas platser enligt ”först till kvarn”-principen samt utifrån skepparens krav på kompetens.

 • Om vissa grupper (som medlemmar i The Club) ges förtur ska detta framgå vid annonsering.

 • Eskaderledningen fördelar gastar på båtarna efter bästa förmåga och inkomna önskemål.

 • I händelse av att ägare till båt inte kan medverka  när eskadern ska genomföras försöker She Captain ordna nya platser för gastarna i den mån det är möjligt.

 • Eskaderledningen förbehåller sig rätten att ställa in hela eskadern i det fall SMHI utfärdat kulingvarning för större delen av eskadern. På grund av administrativa svårigheter återbetalas inte anmälningsavgiften.


Försäkringar
Båtägaren/skepparen är ansvarig för att båten är försäkrad samt är försäkrad gentemot tredje man.


Alla deltagare förväntas ha personlig olycksfallsförsäkring.


Om båtskada på egen eller annans båt, eller annan skada uppstår som ska ersättas delar besättningen solidariskt på reparations-/självriskkostnaderna oavsett vållande. Normalt slitage och skador på grund av ålder eller bristande underhåll ersätts ej.


Kostnader
Ingen kostnad för båtägare/skeppare (en per båt).


Kostnad för deltagare som är med i She Captains Facebook-grupp  samt medlem i The Club fastställes inför varje eskader.


Erlagd anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning.


Överenskommen avgift för bränslekostnad återbetalas endast om ersättare kan ordnas.


Förbetald middag på restaurang återbetalas om restaurangen så godkänner. Om restaurangen återbetalar middagen är det deltagarens eget ansvar att kontakta restaurangen. 


Har du frågor? kontakta Team Eskader, e-post: eskader@shecaptain.se


 KONTAKT


Team Medlemskap & Cardskipper

admin@shecaptain.se 


Team Event

event@shecaptain.se


Team Samarbeten

collaboration@shecaptain.se  


Team Motorbåt

motorbat@shecaptain.se


Team Press & PR

press@shecaptain.se


Team Eskader

eskader@shecaptain.se


Team Kläder

klader@shecaptain.se
           SHE CAPTAIN