Policy Events

POLICY

EVENT ÖVNINGAR

POLICY EVENT

MANÖVERÖVNINGARPolicy för She Captains manöverövningar


She Captain är ett kvinnligt nätverk som syftar till att få fler kvinnor att komma ut på sjön. Genom att organisera seglingar, eskadrar och manöverövningar med kvinnliga skeppare och besättningar ges fler kvinnor trygga och säkra möjligheter att aktivt delta i sjölivet.


Manöverövningar är tillfällen där vi hjälper nybörjare och lite ringrostiga erfarna att manövrera segel- eller motorbåtar på egen hand med en mer erfaren SheCaptain som stöd. Övningar som kan ingå är att få köra mot boj, hantera back, gas, propellerverkan samt tilläggning. Det är skepparen som utifrån gastarnas förkunskaper avgör vilka övningar som är lämpliga.


Deltagande och besättning

Manöverövningarna bygger på att vi antingen ges möjlighet att få låna båtar från en samarbetspartner eller att en She Captain medlem deltar med sin egen båt och är skeppare på dem under övningen.


För att kunna anmäla sig till en manöverövning ska man vara medlem i The Club. Läs mer och bli medlem här>


Inför övningen

I god tid innan övningen (minst 2 veckor före) kommer

 • Anmälda deltagare få besvara ett formulär där de beskriver sina tidigare erfarenheter, samt meddela ICE uppgifter.
 • Skepparen att delges information om båtens besättning.
 • Deltagarna att få kontaktuppgifter till skepparen och övriga deltagare i sin övningsgrupp för att underlätta kommunikation inför och efter övningen.


Försäkringar

Alla deltagande båtar i manöverövningar måste vara ansvarsförsäkrade samt försäkrade gentemot tredje man. Om en She Captains privatägda båt används, är det ägaren/skepparen som är ansvarig för att se till att så är fallet.


Alla deltagare förväntas ha personlig olycksfallsförsäkring.


Båtskada som uppkommer på egen eller annans båt ska ersättas av vållande person/personer. En liten skada på gelcoaten i fören kan tex. kosta några tusenlappar att laga. Självrisken ligger normalt så högt att mindre kostnader för skada får ersättas fullt ut.


Kostnader

Ingen kostnad för båtägare/skeppare/med-skeppare.


Kostnad för deltagare fastställes inför varje manöverövning. Kostnad ska inkludera drivmedel.


Foto

Foton som delas med Event teamet och andra deltagare via Messengergruppen för eventet kan komma att användas på She Captains hemsida, FB eller på Cardskipper i samband med kommande event eller för att berätta om eventet som hållits och inspirera andra She Captains. Om deltagare inte vill att bilden ska delas ska hon meddela detta i Messengergruppen eller meddela Event Teamet.


Code of conduct för skeppare och gastar i samband med manöverövningar

Allmänt och för gastar

She Captains manöverövningar är inte traditionella kurser utan förutsätter aktivt deltagande av samtliga ombord, efter förmåga och intresse.

 • Allas kompetens ska tillvaratas och ges möjlighet att utvecklas, vilket innebär att det kan finnas flera olika sätt att genomföra ett moment för att nå samma mål.
 • Det är allas ansvar att verka för ett tillåtande klimat – målet är ”Happy Ship”.
 • Vi är lyhörda för varandras olika behov och respekterar dem.
 • För ett aktivt lärande på båten så bör de olika momenten roteras bland besättningen, med hänsyn till kunskap och intressen.
 • Det är varje deltagares skyldighet att hörsamma och inhämta beslut och direktiv samt agera därefter.
 • Vi framför inte båten hårdare än att alla ombord känner sig trygga.
 • Under övningen ska skeppare och besättning vara opåverkade av alkohol.


Skepparens ansvar

 • Eventgruppen ger förslag på lämpliga övningar och arrangerar ett skepparmöte före eventet. Skepparen är ansvarig för att uppdatera besättningen om sådant kommit upp eller beslutats om i samband med skepparmötet.
 • Skepparen är ytterst ansvarig för handhavande och säkerhet på båten.
 • Informera om säkerhet och nödutrustning som alla måste ta del av.
 • Roller och positioner ska vara tydligt kommunicerade av skepparen till samtliga i besättningen inför kritiska moment som exempelvis vid tilläggning.
 • Skepparen säkrar att alla har flytväst.
 • Båtuthyrarens regler ska följas.
 • ICE (in case of emergency) telefonnummer samlas in av skepparen, förvaras tillgängligt för alla samt delas med Event Teamet.
 • Även då båt är förtöjd har skepparen ansvar för båten och dess säkerhet, exempelvis förtöjningar, lås, el.
 • Efter övningen håller skepparen i en debriefing där alla besättningsmedlemmar ostört får reflektera kring dagens positiva upplevelser/erfarenheter och förslag till kommande övningar.


Har du frågor? kontakta Team Event, e-post: event@shecaptain.se AMBASSADÖRER


Dream Yacht Charter

Världens största båtuthyrningsföretag


KSSS

Kungliga Svenska SegelsällskapetJOINA OSSKONTAKTA OSS


Team Medlemskap & Cardskipper

admin@shecaptain.se 


Team Event

event@shecaptain.se


Team Eskader

eskader@shecaptain.se  


Team Motorbåt

motorbat@shecaptain.se


Team Samarbeten

collaboration@shecaptain.se


Team Press & PR

press@shecaptain.se


Team Kläder

klader@shecaptain.se