Policy eskader utomlands

POLICY

ESKADER UTOMLANDS

POLICY ESKADER

I FRÄMMANDE FARVATTENPolicy för She Captains eskaderseglingar i främmande farvatten (utanför Sveriges gränser)

She Captain är ett kvinnligt nätverk som syftar till att få fler kvinnor att komma ut på sjön. Genom att organisera seglingar och eskadrar med kvinnliga skeppare och besättningar ges fler kvinnor trygga och säkra möjligheter att aktivt delta i sjölivet.


Eskadrarna är till för att ge upplevelser och erfarenhet av segling utan att det är utbildning. She Captain eftersträvar att sätta samman besättningar med blandad erfarenhet, allt från nybörjare till mycket erfarna seglare och skeppare. Tillsammans hjälps alla åt att ge positiva upplevelser på sjön.


Deltagande och besättning
Eskaderseglingar i främmande farvatten sker vanligen på lokalt inhyrda båtar utan skeppare (barefoot) i samarbete med She Captains ambassadör, Dream Yacht Charter. Skeppare till båtarna utses av eskaderledningen ur gruppen av She Captains som anmält sig till eskaderseglingen. För att kunna anmäla sig till en utlandseskader ska man vara medlem i The Club.


Vid sammansättning av besättning beaktas följande:
- Vid eskadrar utomlands är det önskvärt att deltagare som deltar i flera följande eskadrar roterar bland olika besättningar för att öka kunskapsspridandet och nätverkandet.


- Max hälften av platserna ombord kan ges till en specifik grupp av deltagare.


- Vid fördelning av gastar eftersträvas en stor bredd i seglingskompetens och båtmanövrering för att befrämja lärande för samtliga ombord. Vi lär oss alla av varandra och av att lära ut och dela med oss av våra kunskaper.


- She Captains eskadrar är öppna för kvinnor från 18 år, om inget annat anges.


Anmälan
- Eskader i främmande farvatten annonseras genom She Captains nätverk på Facebook, She Captains hemsida och via det digitala medlemsskapet. Eskadrarna annonseras även genom Dream Yacht Charter.


- Anmälan sker direkt till researrangören Dream Yacht Charter genom formulär denne erbjuder, och är bekräftad först efter att bokningsavgift har erlagts.


- I samband med anmälan kan deltagare önska dela hytt och/eller båt med specificerad annan (eller flera) She Captain.


- Anmälda deltagare tilldelas plats enligt ”först till kvarn”-principen.


- Om vissa grupper (som medlemmar i The Club) ges förtur ska detta framgå vid annonsering.


- Eskaderledningen fördelar deltagare på båtarna efter bästa förmåga och inkomna önskemål, samt rekryterar skeppare till samtliga förhyrda båtar.


Försäkringar
Båten är försäkrad, vanligtvis ingår även självriskeliminering i båthyran.


Om båtskada eller annat uppstår som ska ersättas delar besättningen solidariskt på reparations-/självriskkostnaderna oavsett vållande.


Deltagare förväntas ha personlig olycksfallsförsäkring och rekommenderas att ha reseförsäkring.Har du frågor? kontakta Team Eskader, e-post: eskader@shecaptain.se


 

           SHE CAPTAINKONTAKT


Team Medlemskap & Cardskipper

admin@shecaptain.se 


Team Event

event@shecaptain.se


Team Samarbeten

collaboration@shecaptain.se  


Team Press & PR

press@shecaptain.se


Team Eskader

eskader@shecaptain.se


Team Kläder

klader@shecaptain.se